Adatvédelmi és cookie-szabályzat

Ez az információ az EU 2016/679 (GDPR) rendelet 13. cikke és a 101/2018. számú olasz törvényerejű rendelettel módosított 196/2003. rendelet értelmében került összeállításra erre a weboldalra, amely elektronikusan értékelhető a https://novationtech.com címen, a weboldal kezdőlapján.

Ez az adatvédelmi szabályzat leírja a vállalat hivatalos webhelyének kezelési módját, és nem tartalmaz más olyan külső webhelyeket, amelyekre a Felhasználók linkeken keresztül juthatnak el.

Különböző hozzáférési csatornákon keresztül további információk adhatók, az érintett témák alapján felosztva. A weboldalon más adatvédelmi szabályzatok is megjelenhetnek bizonyos szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Adatkezelő:
Az adatkezelő a Novation Tech spa
Adószáma: IT 04339720262
Székhelye: Via Feltrina Sud 172
31044 – Montebelluna (TV), Olaszország

Elérhetőségei: gdpr@novationtech.com / novationtech@pec.it

A feldolgozás céljai A feldolgozás jogalapja Adatmegőrzési időszak
Az adminisztratív és számviteli tevékenységek általánosságban, valamint a jogi kötelezettségek, előírások, illetve a vonatkozó nemzeti és nemzetek feletti jogszabályok teljesítése érdekében Jogi kötelezettségek teljesítése A szerződés időtartama és a felmondást követő 10 év
Szükség esetén az Adatkezelővel szembeni jogi igények előterjesztéséhez, gyakorlásához vagy bíróság előtti védelméhez Jogos érdek Ennek teljes időtartamára, a fellebbezési keresetek érvényesítési határidejének lejártáig
Kapcsolatfelvétel és a kért adatok elküldése Olyan szerződés teljesítése, amelynek az érintett részese, vagy annak érdekében, hogy az érintett kérésére a szerződéskötést megelőzően lépéseket tegyen (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont) A visszajelzéshez szükséges idő
Toborzás az „Állásajánlatok” részben Olyan szerződés teljesítése, amelynek az érintett részese, vagy annak érdekében, hogy az érintett kérésére a szerződéskötést megelőzően lépéseket tegyen (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

 

A GDPR 9. cikk (2) bekezdése vagy (ahol az önéletrajz speciális adatkategóriákat is tartalmaz – korábban érzékeny adat) adatkezelésre az Adatkezelő vagy az érintett foglalkoztatás területén fennálló kötelezettségeinek teljesítése és meghatározott jogok gyakorlása érdekében van szükség, szociális biztonsági és szociális védelmi törvény

Az ebben a szakaszban gyűjtött adatok egy (“alap” profilok) és két év (“felső” profilok) közötti ideig őrizhetők meg.
A céggel kapcsolatos információk („hírlevelek”) e-mailben küldése azoknak, akik ezt az adatfelvételi űrlapon kért adatok megadásával kifejezetten kérik. A regisztráció lehetővé teszi az Adatkezelő számára, hogy kezelje az adatokat, és válaszoljon a kérésére, beleértve a törlést is Olyan szerződés teljesítése, amelyben a szerződés tárgya az érintett fél Az összegyűjtött adatokat a hírlevélről való leiratkozásig megőrizzük. Ezen időszak lejárta után az Ön adatait megsemmisítjük vagy anonimmá tesszük az adattörlés és biztonsági mentés technikai eljárásainak megfelelően.
A fent említett visszatartási idők lejártát követően az Ön adatait megsemmisítjük, töröljük vagy anonimmá teszik, az adattörlés és biztonsági mentés technikai eljárásainak megfelelően.

 

A feldolgozott adatok típusa és az adatgyűjtés módja

Navigációs adatok – naplófájlok

 

Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Google Chrome böngésző inkognitó böngészési móddal rendelkezik, amely nem menti el a meglátogatott oldalak Chrome böngészési előzményeit, illetve a cookie-kat az eszközön az összes inkognitó böngészési ablak bezárása után.

Ezért lehetséges anélkül elérni a weboldalt, hogy a Felhasználót személyes adat megadására kérték volna.

A jelen weboldal üzemeltetéséhez használt informatikai rendszerek és alkalmazások normál működésük során olyan adatokat szereznek be (amelyek továbbítása az internetes kommunikációs protokollok használatában rejlik), amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül azonosítható felhasználókhoz. A gyűjtött adatok tartalmazzák az oldalhoz csatlakozó felhasználók IP-címét, a kért erőforrások URI/URL-címét (Uniform Resource Identifier/Locator), a szerver általi kérés időpontját és a válasz állapotát jelző számkódot (sikeres eredmény, hiba stb.) és a felhasználó operációs rendszerével és informatikai környezetével kapcsolatos egyéb paramétereket.
Ez az információ nem tartalmazza a Felhasználó személyes adatait és

 1. nem azért gyűjtik, hogy azonosított személyekkel társítsák, hanem technikai és informatikai jellegűek. A rendszer összesített és névtelen módon gyűjti és használja fel a webhely megfelelő működésének ellenőrzésére és a biztonság ellenőrzésére;
 2. segít a szolgáltatás minőségének javításában és statisztikák készítésében a webhelyhasználatról;
 3. felhasználható a felelősség megállapítására a weboldal ellen elkövetett feltételezett informatikai bűncselekmények esetén.

Az Adatkezelő szeretné tájékoztatni a Felhasználókat arról is, hogy az oldal a Google Maps szolgáltatást használja azon Felhasználók segítésére, akik meg kívánják látogatni a központot és/vagy a termelési telephelyeket. Ez a funkció használhatja a NID cookie-kat, amelyek 6 hónap után járnak le, és a PREF cookie-kat, amelyek 2 év után járnak le (további információért kattintson ide: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=it&gl=uk). Végül az Adatkezelő szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a webhely automatikusan anonimizálja az IP-címeket a Google Analytics számára (további információért kattintson ide: https://support.google.com/analytics/#topic=9143232 és a cookie-k letiltásához pedig kattintson ide: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Az oldal lehetőséget kínál a Felhasználónak, hogy a nyitóoldalon található szalaghirdetésen speciális zászlók segítségével válassza ki, mely sütiket fogadja el az első hozzáféréskor (és a megadott hozzájárulás megváltoztatásának lehetőségét).

 

A felhasználó által önkéntesen megadott adatok

A kapcsolattartási címekre történő opcionális, kifejezett és önkéntes üzenetküldés, valamint az Adatkezelő honlapján található űrlapok kitöltése és benyújtása magában foglalja a küldő elérhetőségeinek, valamint a kommunikációban szereplő minden személyes adat beszerzését, amely megkeresések megválaszolásához és/vagy a kért szolgáltatás nyújtásához szükségesek. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatokat a méltányosság, a jogszerűség és az átláthatóság elveinek szem előtt tartásával megfelelően kezeli, valamint gondoskodik a titoktartásról a GDPR-ban meghatározottak szerint. Mindenesetre egy bizonyos szolgáltatás aktiválása előtt megfelelő tájékoztatást adunk, és szükség esetén hozzájárulást kérünk a személyes adatok kezeléséhez. A felhasználók bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, így a továbbiakban nem vehetik igénybe a kérdéses szolgáltatást.

A hozzájárulás elmulasztása vagy a hozzájárulás visszavonása semmilyen következménnyel nem jár, kivéve, hogy a Felhasználók nem használhatják az oldalt, nem kaphatják meg a kért szolgáltatást, illetve nem kaphatnak részletesebb tájékoztatást a társaság tevékenységéről.

A személyes adatok minden esetben feldolgozhatók, ha szükséges, az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítésére vagy jogi kötelezettségek teljesítésére. Az előző pontban említett navigációs és naplóadatok kezeléséhez nem szükséges hozzájárulás, mivel ezeket az adatokat jogos érdekből kezeljük (GDPR (47) preambulumbekezdés).

 

Adatszolgáltatás

A navigációs adatokhoz megadott tájékoztatáson túlmenően az érintett személyes adatainak megadása az előző bekezdésben leírt célokra nem kötelező. Az ilyen adatok megadásának elmulasztása azt eredményezheti, hogy a webhely által nyújtott egyes szolgáltatásokat nem lehet igénybe venni.

 

Az adatfeldolgozás módszerei

A személyes adatok kezelése automatizált eszközökkel a gyűjtésük céljának eléréséhez feltétlenül szükséges ideig történik, összhangban a jogszerűség, a feldolgozási célok korlátozása és az adatminimalizálás elveivel, a GDPR 5. cikke értelmében, valamint törvényben előírt kötelező időpontokban. Különleges biztonsági intézkedéseket vezetünk be az adatvesztés, az adatok jogellenes vagy helytelen felhasználása, illetve az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.

 

Az adatok közlése és/vagy nyilvánosságra hozatala

A GDPR betartásával és korlátain belül a személyes adatokat nem adjuk ki, hanem a társasággal szerződéses kapcsolatban álló társaságoknak továbbíthatók. A személyes adatokat az Európai Unión belül található szervereken tároljuk. Tudomásul vesszük, hogy szükség esetén az Adatkezelő jogosult a szervereket EU-n kívüli országokba áthelyezni. Ebben az esetben az Adatkezelő haladéktalanul gondoskodik arról, hogy személyes adatok EU-n kívülre történő továbbítása esetén az Európai Bizottság által tervezett szabványos szerződések megkötését követően a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történjen, és erről a Felhasználót tájékoztatja.

Az adatok az alábbi kategóriákba tartozó harmadik felek számára adhatók át:

 • szolgáltatók a vállalat által használt informatikai rendszer és távközlési hálózatok kezeléséhez (beleértve az e-mail szolgáltatásokat is);
 • segítségnyújtási és tanácsadói szolgáltatásokat nyújtó cégek vagy társaságok;
 • a jogszabályi kötelezettségek és/vagy közjogi rendelkezések teljesítésére illetékes hatóságok kérésre;
 • marketing platformokat kezelő vállalatok;
 • weboldalak és informatikai rendszerek karbantartási szolgáltatásokat nyújtó cégek.

A fenti kategóriákba tartozó jogalanyok adatfeldolgozói funkciót látnak el, vagy önállóan, különálló Adatkezelőként működhetnek. Az Adatfeldolgozók listája folyamatosan frissül és elérhető a cég központjában.

A személyes adatok további közlése vagy nyilvánosságra hozatala csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával történhet.

 

Automatizált döntéshozatali folyamat megléte és interakció a közösségi médiával

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy ezen a weboldalon nem működik automatizált döntéshozatali folyamat, ezért profilalkotási rendszer sem működik. A Novation Tech közösségimédia-platformjain végzett felhasználói aktivitás Facebook pixel segítségével elemezhető a reklámozás hatékonyságának jobb megértése érdekében (további információért kattintson ide: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142) és a LinkedIn Recruiter LinkedIn pixel használatával történő haladó elemzés lehetővé tételéhez bárki számára, aki a Novation Tech spa-nál jelentkezik (további információért kattintson ide: https://www.linkedin.com/help/recruiter/answer/a416364/il-pixel-di-conversione-di-linkedin-jobs-domande-frequenti?lang=it)

 

Kiskorúak

Ez a weboldal és az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások nem 16 éven aluli kiskorúaknak szólnak, és az Adatkezelő szándékosan nem gyűjt személyes adatokat kiskorúakról. Amennyiben kiskorúakra vonatkozó információ véletlenül kerül rögzítésre, azt az Adatkezelő a Felhasználó kérésére haladéktalanul törli.

 

Az érintettek jogai

Az érintettek jogosultak arra, hogy a Társaságtól tájékoztatást kapjanak személyes adataik kezeléséről e-mailben: gdpr@novationtech.com / novationtech@pec.it.

 • Hozzáférési jog: teljes mértékben átláthatóak vagyunk az általunk gyűjtött adatok és azok felhasználási módja tekintetében. Bármikor kapcsolatba léphet velünk, és e-mailben hozzáférhet az általunk gyűjtött személyes adataihoz.
 • Helyesbítéshez való jog: jogosult kérni a pontatlan vagy hiányos adatok helyesbítését, valamint azok frissítését és megváltoztatását.
 • Törlési jog: kérheti személyes adatainak törlését, mi pedig 30 napon belül feldolgozzuk.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: jogosult kérni az Adatkezelőtől az adatai kezelésének korlátozását.
 • Adathordozhatósághoz való jog: kérésére adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban exportáljuk, hogy azokat harmadik félnek továbbíthassuk.
 • Tiltakozás joga: Ön bármikor leiratkozhat, és így tiltakozhat személyes adatainak meghatározott felhasználása ellen (hírlevelek, automatikus e-mailek stb.).
 • Panasztétel joga: ha úgy érzi, jogait nem tartották tiszteletben, panasszal élhet a felügyeleti hatóságnál a www.garanteprivacy.it oldalon található utasítások szerint vagy e-mailben a következő címre: urp@gpdp.it.

 

A Felhasználók az alábbi e-mail címre írhatnak bármilyen kérést, vagy további tájékoztatást szeretnének kapni az Adatkezelő által a weboldalon végzett adatkezelésekről gdpr@novationtech.com / novationtech@pec.it.

Back to top