Politika privatnosti i kolačića

Ova obavijest se pruža u smislu članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu i kao: Uredba ili GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ispitanicima (dalje u tekstu: Korisnici) koji se služe Internet stranicom Novation Tech grupe kojoj se pristupa na stranici https://novationtech.com koja odgovara naslovnoj stranici.

Ova obavijest opisuje načine obrade osobnih podataka ove web stranice, ali ne i eventualnih drugih web stranica na koje Korisnici mogu pristupiti putem poveznica (linkova).

Dodatne obavijesti se mogu objaviti interno na različitim dijelovima stranice, ovisno o temi koju obrađuju i na usluge na koje se odnose.

Voditelj obrade:
Voditelj obrade je NOVATION TECH S.P.A., sa sjedištem u Via Feltrina Sud 172, 31044 – Montebelluna (TV), Italy.
Kontakt e-mail: gdpr@novationtech.com / novationtech@pec.it

Svrha obrade Pravna osnova obrade Razdoblje pohrane podataka
Računovodstveno-administrativne aktivnosti radi ispunjenja zakonskih i podzakonskih obveza te primjenjivih nacionalnih i međunarodnih propisa Nužnost ispunjenja pravnih obveza voditelja obrade Za vrijeme trajanja ugovora, a nakon prestanka tijekom propisanog obveznog roka čuvanja, a ako isti nije određen tijekom općeg zastarnog roka od 5 godina
Osiguranje izvršenja i zaštite prava Voditelja obrade pred nadležnim tijelima Legitiman interes Za vrijeme cijelog trajanja postupka pred nadležnim tijelima do potpunog iskorištenja svih pravnih sredstava i pravnih lijekova
Zahtjev za kontaktiranjem, s upućivanjem zatraženih podataka Izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili predugovornih mjera izvršenih na zahtjev ispitanika sukladno čl. 6. st. 1. točka b) GDPR Vrijeme koje je neophodno za odgovor na zahtjev
Prikupljanje kandidatura za otvorena radna mjesta u rubrici „Karijere“ Izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili predugovornih mjera izvršenih na zahtjev ispitanika sukladno čl. 6. st. 1. točka b) GDPR ili ovisno o sadržaju životopisa i sukladno čl. 9. st. 2. točka b) GDPR Podaci prikupljeni putem ove sekcije se pohranjuju u razdoblju od jedne godine (za radnike niže stručne spreme) do dvije godine (za visoko stručne radnike), za ove podatke je voditelj obrade NOVATION TECH ISTRIA d. o. o., OIB: 58243312503, sa sjedištem u Rijeci, Strossmayerova 16
Upućivanje putem elektroničke pošte obavijesti informativnog karaktera („Newsletter“) društva osobama koje to izričito zatraže unošenjem podataka u za to predviđeni formular. Upisom se ističe eksplicitna privola za takvom obradom podataka te se dozvoljava Voditelju obrade da odgovara na Vaše upite, uključujući zahtjev za brisanje, Privola ispitanika Prikupljeni osobni podaci će se obrađivati do opoziva privole ili zahtjeva za brisanjem osobnih podataka ili za otkazom usluge dostave newslettera. Po primitku Vašeg očitovanja, Vaši osobni podaci će se izbrisati ili anonimizirati s tehničkim mjerama zaštite
Po proteku navedenih razdoblja pohrane podataka, osobni podaci će se izbrisati, uništiti ili učiniti anonimnima sukladno tehničkim i organizacijskim mjerama zaštite koje primjenjuje Voditelj obrade.

 

Vrste osobnih podataka

Podaci o korištenju web stranice – log datoteke

Voditelj obrade uvodno obavještava Korisnike da preglednik „Google Chrome“ nudi mogućnost korištenja stranice incognito, dakle bez pohrane prethodno pretraženih web stranica od strane Chromea ili prikupljanja kolačića na uređaju nakon zatvaranja prozora za incognito pretraživanje.

Dakle, moguće je pristupiti web stranici i bez da se Korisnikovi osobni podaci prikupljaju od strane Voditelja obrade.

Informatički sustavi i uređaji koji se koriste radi održavanja funkcionalnosti ove web stranice, u tijeku redovnog rada, prikupljaju određen podatke (čiji je prijenos implicitan korištenjem internetskih komunikacijskih protokola) koji se ne mogu pripisati točno određenoj osobi. Među prikupljenim podacima je uključena i IP adresa korisnika koji se spoji na web stranicu, URI/URL adrese, vrijeme zahtjeva i brojčani kod koji upućuje na način rješavanja zahtjeva (uredno rješavanje, pogreška, i drugi) i ostali parametri koji se odnose na operativni sustav.

Radi se o podacima koji nisu korisnikovog osobnog karaktera te:

koji nisu prikupljeni kako bi se pripisali točno određenom ispitaniku, već se radi o podacima tehničkog/informatičkog karaktera koji se prikupljaju agregatno i anonimno radi provjere ispravnosti, funkcionalnosti i nadzora sigurnosti web stranice;

koji služe poboljšanju kvalitete usluge i izradi statistike koja se odnosi na korištenje web stranice;

koji služe radi utvrđivanja odgovornosti u slučaju informatičkih kaznenih/prekršajnih djela i štete prouzročene web stranici.

Voditelj obrade nadalje obavještava da se IP adrese putem sustava Google Analytics prikupljaju u anonimiziranom obliku (za više informacija posjeti: https://support.google.com/analytics/#topic=9143232 a za isključivanje kolačića klikni na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Web stranica nudi mogućnost Korisniku, od njegovog prvog pristupa, odabrati koje će kolačiće koristiti putem izbornika na stranici (i mogućnost promjene izraženih privola).

Osobni podaci koje Korisnik dobrovoljno dostavi

Fakultativna, izričita i dobrovoljna dostava podataka na kontaktne adrese, kao i ispunjavanje i dostava formulara na stranici Voditelja obrade, kao i svih podataka uključenih u takvu komunikaciju ili nužnih radi dostave odgovora predstavljaju osobne podatke prikupljene od ispitanika. Takva obrada osobnih podataka će se vršiti vodeći računa o načelima zakonitosti, poštenosti i transparentnosti sukladno GDPR-u. U svakom slučaju, prije aktivacije određene usluge, ispitaniku će se pružiti odgovarajuća obavijest koja se odnosi na obradu osobnih podataka koja se temelji na privoli ispitanika. Korisnik može opozvati privolu u svakom trenutku, što ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole.

U slučaju nedostatka privole ili opoziva, ne dolazi do negativnih posljedica za ispitanike, osim poremećaja ili nemogućnosti korištenja web stranice i/ili pružanja zatražene usluge ili informacija o aktivnosti Društva.

U svakom slučaju, obrada osobnih podataka se može vršiti, kada je to nužno, radi postizanja legitimnog interesa Voditelja obrade ili temeljem pravne obveze. U konkretnom slučaju, pribava privole za obradu osobnih podataka iz prethodne točke koja se odnosi na podatke o korištenju stranice i logove nije nužna kada se isti podaci obrađuju temeljem legitimnog interesa ako pravne osnove obrade..

 

Prijenos podataka

Pored navedenoga za podatke o korištenju web stranice, prijenos osobnih podataka od strane ispitanika, za svrhe opisane u prethodnoj točki se smatra fakultativnim. U slučaju ako se osobni podaci ne prenesu, moguće je da se određene usluge/značajke web stranice neće moći koristiti.

 

Način obrade podataka

Osobni podaci se obrađuju automatiziranim sredstvima za vrijeme koje je minimalno nužno radi dosezanja svrha radi kojih su prikupljeni, kako bi se poštivalo načelo zakonitosti, ograničenja svrhe i minimizacije podataka sukladno članku 5. GDPR i poštujući razdoblja pohrane propisana zakonima. Konkretne zaštitne mjere su poduzete radi sprječavanja gubitka podataka, nezakonitih ili neispravnih uporaba i neovlaštenih pristupa.

 

Ustup i/ili dostupnost osobnih podataka

Vaši osobni podaci koji se obrađuju se neće ustupati, ali mogu biti dostupni pojedinim poslovnim partnerima povezanim s Voditeljem obrade unutar ograničenja propisanih GDPR-om. Osobni podaci se pohranjuju na serveru unutar Europske Unije. Voditelj obrade pridržava pravo migrirati podatke na servere koji se nalaze izvan Europske Unije, uvijek poštujući za to propisana pravila GDPR-om.

Osobni podaci koji mogu biti dostupni trećim osobama ulaze u sljedeće kategorije:

– subjekti koji pružaju usluge upravljanja informatičkim sustavom kojeg koristi Društvo i telekomunikacijskih mreža (uključujući i elektroničku poštu);

–   društva koja obavljaju djelatnost korisničke podrške i savjetovanja;

–   javna tijela radi ispunjenja zakonskih obveza i/ili administrativnih obveza, po zahtjevu;

–   društva koja pružaju usluge marketinških platformi;

–   društva koja pružaju usluge održavanja web stranice i informatičkih sustava

Subjekti koji pripadaju prethodno navedenim kategorijama vrše dužnost izvršitelja obrade ili djeluju neovisno o Voditelju obrade kao zasebni voditelji obrade, a njihov popis se kontinuirano ažurira i dostupan je u sjedištu Društva.

Bilo kakav drugi prijenos osobnih podataka se može izvršiti isključivo uz Vašu izričitu privolu.

 

Eventualno postojanje automatiziranog sustava donošenja odluka i komuniciranja s društvenim mrežama

Voditelj obrade obavještava Korisnike da na ovoj web stranici ne postoje procesi automatiziranog donošenja odluka, a naročito ne postoji sustav profiliranja Korisnika. Voditelj obrade evidentira aktivnost Korisnika na društvenim mrežama Novation Tech kako bi bolje razumio unose putem „pixel Facebook“-a (za više informacija klikni ovdje: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142) i radi napredne analize „LinkedIn Recruiter“ za kandidate za zaposlenje.

 

Maloljetnici

Ova web stranica i usluge Voditelja obrade nisu predviđene za osobe koje imaju manje od 16 godina i Voditelj obrade ne prikuplja namjerno osobne podatke koji se odnose na maloljetnike. U slučaju ako bi se osobni podaci maloljetnika nehotično prikupili, Voditelj obrade će ih bez odgađanja obrisati na zahtjev Korisnika.

 

Prava ispitanika

Ispitanici imaju pravo obratiti se Voditelju obrade u vezi s obradom podataka koju isti vrši na e-mail: gdpr@novationtech.com / novationtech@pec.it

 

Pravo na pristup osobnim podacima: transparentni smo u vezi s osobnim podacima koje prikupljamo i načina na koji ih obrađujemo. Možete nam se obratiti putem e-maila u svako doba kako biste pristupili podacima koje posjedujemo.

Pravo na ispravak: imate pravo ishoditi ispravak eventualno nepreciznih ili nepotpunih podataka i zatražiti njihovo ažuriranje / izmjenu.

Pravo na brisanje: pošaljite zahtjev za brisanje svih ili bilo kojih podataka koji se na Vas odnose i u roku od 30 dana ćemo odlučiti o Vašem zahtjevu

Pravo na ograničenje obrade: imate pravo zatražiti da Voditelj obrade ograniči obradu Vaših osobnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka: ako zatražite, prenijeti ćemo Vaše osobne podatke na trećim osobama u strukturiranom formatu i na strojno čitljiv način.

Pravo na ulaganje prigovora na obradu: imate pravo uložiti prigovor u bilo kojem trenutku na konkretne načine obrade podataka (newsletter, automatski e-mailovi, itd.)

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: ukoliko smatrate da su Vaša prava povrijeđena, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu, primjerice putem web stranice www.garanteprivacy.it ili putem maila: urp@gpdp.it

Back to top