GINOP Plusz 3.2.1-21

Kedvezményezett neve: Novation Tech HU Műanyagfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: GINOP Plusz-3.2.1-21 „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül”

Feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: 147 250 000 Ft

Támogatás mértéke: 50%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. október 29.

Projekt azonosítója: GINOP Plusz 3.2.1-21

Projekt bemutatása: A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Ennek érdekében a munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján támogatást kaphatnak.

 1. Szakmai ismeretre irányuló képzés

Olyan képzés, amely az Szkt. szerinti szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.

 1. Soft skill képzés

Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza.

 1. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés

Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.

 1. Nyelvi képzés

Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés.

 

 

Képzések bemutatása:

 1. Kompozitipari alapozó tanfolyam

Képzés célja: A képzést követően a résztvevő képes legyen hatékony gyártóipari munkát végezni egy gyártósoron. Képes legyen felismerni a kompozit gyártási folyamatokat, ismerje az ahhoz kapcsolódó legfontosabb kifejezéseket, alapfogalmakat. Képes legyen együttműködni és a termelési utasításokat értelmezni, valamint azokat végrehajtani. Ismerje a munkavállaláshoz szükséges alapvető követelményeket, a kompozit-gyártás munkahelyi/környezeti sajátosságait.

Résztvevők száma: 110 fő

Tananyagegységek:

Gyártósori munkavállaláshoz szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése – 16 óra

Munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése gyári környezetben – 16 óra

Digitális alapismeretek – 4 óra

Gépismeret, gépi munkavégzéshez kapcsolódó folyamatok ipari környezetben – 4 óra

Kompozit ipari-gyártási tevékenységhez szükséges kompetenciák fejlesztése – 30 óra

Gépkezeléshez és összeszereléshez szükséges kompetenciák fejlesztése – 10 óra

 

 1. JIT gyakorlati képzési program

Képzés célja: Csapatmunkához és együttműködéshez kapcsolódó összetett kompetenciák fejlesztése. A képzést követően a résztvevő képes legyen hatékonyan és produktívan dolgozni attól függetlenül, hogy az adott technológiai és skill mátrix körülmények miként alakulnak. Emellett pedig képes legyen önállóan felismerni a veszteségeket, illetve képes legyen ezeknek csökkentésére javaslatot tenni.

Résztvevők száma: 70 fő

Tananyagegységek:

JIT képzés 1. rész – 4 óra

JIT képzés 2. rész – 4 óra

JIT képzés 3. rész – 4 óra

Szituációs gyakorlat, értékelés – 4 óra

 

 1. Lean expert gyakorlati tanfolyam

Képzés célja: Munkavállalók Lean ismereteinek megalapozása, szociális kompetenciák növelése a versenyképesség és a sikeresség érdekében, kiemelt hangsúlyt fektetve a hiányszakmákra.

Résztvevők száma: 20 fő

Tananyagegységek:

Lean rendszer átfogó bemutatása, Lean módszertanok megismerése. Az ember szerepe a Lean rendszerek működtetése során – 30 óra

Munkahelyi rendezettség, szervezettség és átláthatóság kialakítása a munkaterületeken (5S, Vizualizáció) – 30 óra

Gyártási folyamatok feltérképezése, értékalapú működés modellezése munkahelyi környezetben. A veszteségek forrásainak megismerése. 30 óra

Pilot területen veszteségtérkép készítése, a folyamatos áramlás biztosításának és feltételeinek megismerése. Fő veszteségforrások meghatározása, kiemelten a Minőség, Költség, Idő, Biztonság területeit figyelembe véve. – 30 óra

 

 1. Aktív nap – lean rendszerek alkalmazása során szükséges kulcskompetenciák fejlesztése

Képzés célja: A munkavállalók innovatív és értékalapú szemléletmódjának kialakítása és fejlesztése, a folyamatos fejlesztési attitűdhöz szükséges készségek és az Ipar 4.0 szerinti kulcskompetenciák megerősítése.

Résztvevők száma: 50 fő

Tananyagegységek:

Kommunikáció és érzelmi intelligencia készségek fejlesztése munkahelyi környezetben – 4 óra

Innovatív, folyamatfejlesztési attitűd kialakítása a munkafolyamatok jobbítása a versenyelőny megtartása érdekében, a Kaizen módszertanán keresztül – 4 óra

Komplex problémamegoldás folyamatának megismerése, problémamegoldás a gyakorlatban – 4 óra

A munkavállalók megszerzett tudásának rendszerbe helyezése, tudásszint ellenőrzése – 4 óra

 

 1. Részleg – műszakvezető kompetencia-fejlesztő tanfolyam

Képzés célja: A vezetők személyes viselkedési erősségeik, motivációjuk azonosítása és megerősítése révén teremtsék meg a belső stabilitásukat és fejlesszék agilitásukat, azaz a kreatív reagáló készségüket. Ezáltal könnyebben tudnak alkalmazkodni a kiszámíthatatlansághoz, és megtanulják kezelni, csillapítani a rájuk háruló nyomásból eredő stresszt.
A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a lean szemléletű folyamatfejlesztés és szervezetfejlesztés önálló gyakorlati alkalmazásának módszertanát.

Résztvevők száma: 30 fő

Tananyagegységek:

Lean Menedzsment – 20 óra

Művezető képzés I. – 20 óra

Művezető képzés II. – 20 óra

Problémamegoldó (Problem Solving) képzés – 20 óra

 

 1. Skill – mátrix oktatás laminálás

Képzés célja: A képzést követően a résztvevő képes legyen hatékony gyártóipari munkát végezni egy gyártósoron. Képes legyen felismerni a gyártási folyamatokat, ismerje az ahhoz kapcsolódó legfontosabb kifejezéseket, alapfogalmakat. Képes legyen beállítani karbantartani, átépíteni a célgépeket, és az aktuális gyártási folyamat igényei szerint szükséges átállásokat végezni, figyelemmel kísérni a gyártás minőségét, szükség esetén beavatkozni a gyártási folyamatba, hiba esetén az eljárási utasítások szerint elvégezni a szükséges korrekciókat a beavatkozást és eredményét dokumentálni. Képes legyen a gépsoron működtetett alakító- és szerelőszerszámokat karbantartani, az elkopott szerszámokat cserélni és beállítani.

Résztvevők száma: 100 fő

Tananyagegységek:

Gyártósori munkavállaláshoz szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése – 30 óra

Munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése gyári környezetben – 30 óra

Digitális alapismeretek – 4 óra

Gépismeret, gépi munkavégzéshez kapcsolódó folyamatok ipari környezetben – 16 óra

Lamináló tevékenységhez szükséges kompetenciák fejlesztése – 50 óra

Gépkezeléshez és összeszereléshez szükséges kompetenciák fejlesztése – 30 óra

 

 1. Együttműködünk – Együtt Működünk

Képzés célja: A képzés célja a felelősségteljes és segítőkész munkavállalóvá válás elősegítése, azaz mindazon én-funkciók fejlesztése, amely az érett, felelősséggel teli viselkedést és döntéshozatalt meghatározza. mindezt a kompetenciamérés eredményeire alapozva, személyre szabottan alakíthatják ki a résztvevők, továbbá megismerkednek a segítségnyújtás különböző szintjeivel és módjaival a tágabb, társadalmi kontextusból kiindulva a konkrét munkahelyi szituációkig.

Résztvevők száma: 100 fő

Tananyagegységek:

Társadalmi és személyes felelősség – 4 óra

Munkahelyi felelősség – 4 óra

Szociális érzékenyítés, érzékenység – 4 óra

Együttműködés és segítőkészség – 7 óra

Személyes felelősség a gyakorlatban – 5 óra

 

 1. Skill – mátrix oktatás csiszolás – polírozás

Képzés célja: A képzést követően a résztvevő képes legyen hatékony csiszolási, polírozási munkát végezni egy gyártósoron. Képes legyen felismerni a gyártási folyamatokat, ismerje az ahhoz kapcsolódó legfontosabb kifejezéseket, alapfogalmakat. Képes legyen együttműködni és a termelési utasításokat értelmezni, valamint azokat végrehajtani. Ismerje a munkavállaláshoz szükséges alapvető követelményeket, a gyári munkahelyi környezet sajátosságait.

Résztvevők száma: 40 fő

Tananyagegységek:

Kompozit ipari csiszolás – polírozás tevékenységhez szükséges kompetenciák fejlesztése – 80 óra

 

 1. MIPA HTC felsővezetői soft skill képzés

Képzés célja: A szervezet stratégiai céljainak megvalósításában kulcsszerepet játszó felső- közép vezetői önismeretének-, valamint a munkatársak menedzselésével kapcsolatos vezetői készségeinek fejlesztése, vezetői eszköztáruk bővítése, a vezetői identitásuk alakítása.

Résztvevők száma: 16 fő

Tananyagegységek:

Előkészítés, vezetési alapok, kommunikáció – 30 óra

Változáskezelés, döntéshozatal – 20 óra

Projektmenedzsment, időgazdálkodás, munkaszervezés – 24 óra

Tárgyalástechnika, prezentációtechnika és sorozatzárás, zárás, visszajelzés – 26 óra

 

 1. Skill – mátrix oktatás RTM

Képzés célja: A képzést követően a résztvevő képes legyen hatékony gyártóipari munka során zártszerszámos technológiát alkalmazva munkát végezni egy gyártósoron. Képes legyen felismerni a gyártási folyamatokat, ismerje az ahhoz kapcsolódó legfontosabb kifejezéseket, alapfogalmakat. Képes legyen együttműködni és a termelési utasításokat értelmezni, valamint azokat végrehajtani. Ismerje a munkavállaláshoz szükséges alapvető követelményeket, a gyári munkahelyi környezet sajátosságait.

Résztvevők száma: 90 fő

Tananyagegységek:

Zártszerszámos RTM tevékenységhez szükséges kompetenciák fejlesztése – 160 óra

 

 1. Skill – mátrix oktatás MEO

Képzés célja: Kompozit ipari minőségbiztosítási tevékenységhez szükséges kompetenciák fejlesztése. Minőségellenőrzéssel kapcsolatos feladatok átadása, megismertetése

Résztvevők száma: 90 fő

Tananyagegységek:

Kompozit ipari minőségbiztosítási tevékenységhez szükséges kompetenciák fejlesztése – 160 óra

 

 1. IKT belső képzés I.

Képzés célja: Irodai munkavállalók hatékony munkavégzésének elősegítése az eddig használt programok (Word, Outlook és főképp Excel) funkcióinak bemutatása, begyakorlása által, illetve a Microsoft 365 szolgáltatáscsomag egyéb megoldásainak bemutatásával, használatuk begyakorlása által.

Résztvevők száma: 50 fő

Tananyagegységek:

Ráhangolódás, bevezetés – 4 óra

A keresett alkalmazások megmutatása – 10 óra

Alkalmazás használata – 10 óra

Egyszerű táblázat létrehozása, mentése, előhívása, törlése – 6 óra

Kapcsolódó kérdések tisztázása – 8 óra

Az egység zárása – 2 óra

 

 1. IKT belső képzés II. – MES rendszer használata

Képzés célja: A képzés célja a vizuál motoros koordináció és kézügyesség fejlesztése a precíz, megbízható és tervezhető MES rendszerben való munkavégzés érdekében. Mindezt gyártás technológia specifikusan, egyszerű és komplex munkahelyi feladatok modellezésével, digitális kontextusban, folyamatos méréssel és fejlesztéssel.

Résztvevők száma: 150 fő

Tananyagegységek:

Precizitás és pontosság / naprakészség a MES rendszerben

Precizitás és pontosság / naprakészség a MES rendszerben a munkaállomásokon

Figyelemfókuszálási technikák a gyártástechnológiai MES folyamatokban

Finommotorika – támogatás MES rendszerben

MES a munkahelyen

Elméleti órák száma: 5 óra; Gyakorlati órák száma: 35 óra

 

 1. Angol nyelvi képzés

Képzés célja: A képzés célja angol nyelvi kompetencia- és készségfejlesztés KER- A1/A2/B2 szinten. A résztvevők idegennyelvi produktív és receptív készségeinek fejlesztése minimumszinten: szövegértés (beszédértés és olvasás), beszéd (beszélgetés, összefüggő beszéd), írás. Igény szerint a munkahelyi idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Résztvevők száma: 40 fő

Tananyagegységek:

Angol KER A1 szinthez köthető képzés – 140 óra

Angol KER A2 szinthez köthető képzés – 140 óra

Angol KER B2+ szinthez köthető képzés – 140 óra

 

 1. Minőségügyi auditor képzés

Képzés célja: A képzés célja olyan minőségirányítási belső auditorok képzése, akik alkalmasak a vonatkozó ISO szabvány szerint kiépített minőségirányítási rendszer belső auditjának megszervezéséhez, irányításához és elvégzéséhez az ISO szabvány alapján.

Résztvevők száma: 12 fő

Tananyagegységek:

Minőségirányítás alapjai – 40 óra

A belső auditor feladatai – 20 óra

Belső auditor gyakorlat – 40 óra

Back to top